Kalender

305.bevakningskompaniet

30.livgrenadjärbataljonen, Hemvärnet

Övningsplan 2016

Datum

Övning

Gäller för

2016-03-04-06

Funktionsutbildning stabstjänst

Antagna

2016-03-07

Kompanirapport/KU mörkermedel förevisning

Alla

2016-03-12--13

Instruktörskurs

Antagna

2016-03-12--13

Gruppch utbildning del 2

Antagna

2016-03-12--13

Nyutbildning för förarbevis Tgb 11-20

Antagna

2016-03-19

Omförordnad av skyddsvakts instruktörer

Skyddsv. instrukt

2016-04-02--03

Gruppch utbildning del 3

Antagna

2016-04-02--03

Nyutbildning för förarbevis Tgb 11-20

Antagna

2016-04-04

Kompanirapport/KU Gruppstri, tecken och striformationer

Alla

2016-04-09--10

Ny utbildning av instruktörer, formell/obligatorisk för grpch / stf grpch i befattning Del 2 av 2

Antagna

2016-04-23--24

Kompaniövning - KU strid i stridspar

304/305

2016-05-02

Kompanirapport/KU

Alla

2016-05-09--10

Utbildning av hundekipage

Hundförare

2016-05-11

SÖF Larmövning

303/305

2016-05-12--15

SÖF Särskild övning förband

Alla

2016-05-14--15

Military Weekend - Prova på helg för civilister

Antagna

2016-06-03--05

Hundskallet - Nationell HV hundpatrull tävlan

Hundpatrull

2016-06-07

Kompanirapport - Terminsavslut med utvärdering

Alla

2016-06-17--19

Introutbildning

Introelever

2016-06-18

Omförordnande av skytteinstruktörer

Skytteinstrukt.

2016-08-01

DUC möte

DUC

2016-08-13--27

GUF - Grundläggande utbildning FRIV ORG

Friv. org. pers.

2016-08-26--28

Introutbildning

'introelever

2016-08-26--28

Flygdagar

ESO

2016-08-27-28

Kompaniövning - Fokus gruppstri, FR, chefsutbildning

304/305

2016-09-05

Kompanirapport - genomgång och presentation av KFÖ program

Alla

2016-09-29--10-02

KFÖ 2016 30 bat

Alla

2016-10-05

Gruppch utbildning

Antagna

2016-10-05--09

Utbildning av hundekipage

Hundför.

2016-10-10

Kompanirapport/KU Feedback och utvärdering av KFÖ

Alla

2016-10-14--16

Förstegsutb Stridsjukvårdare - Taktisk Omhändertagande Skadad, TOS 1, 2, 3 Antagna ESO Lt Kaddik

Antagna

2016-11-04--06

Military Weekend - Prova på helg för civilister

Antagna

2016-11-07

Kompanirapport/KU

Alla

2016-11-12

traditionella tävlingen om Nils-Göran Nilssons vandringspris

Alla

2016-11-12--13

Förtrolighets utbildning mot förarbevis TLB 30

Antagna

2016-11-12--13

Del 4 av 4 delar i befordringskurs till Gruppchef

Antagna

2016-11-25--27

Introutbildning

Introelever

2016-12-03--11

Utb Strisjukvårdare del1

Antagna

ESO

Bat gemensam Julfest Avslutning

Alla

2015-12-17

Chefsmöte

DUC

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss på: info@305komp.se