Ersättningar

Ersättningar

"Vi är alla med i hemvärnet för vårt intresse. Vi får fri förplägnad, allt annat är bonus"

 

SGI

När du tjänstgör din kontrakterade tid, 4 till 13 dagar per år, får du ersättning för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning betalas ut efter ditt SGI-intyg (Sjukpennings Grundande Inkomst) som du får genom försäkringskassan. Du måste lämna in detta intyg för att få denna ersättning och det skall inte vara äldre än 1 år.

Har du bankID eller annan elektronisk legitimation kan du skiva ut ditt intyg genom "mina sidor" på försäkringskassans hemsida. Annars måste du rekvirera intyget från försäkringskassan, vilket kan ta tid. Ring Försäkringskassans kundcenter 0771 524 524 och beställ i så fall blankett 5540.

Dagsersättning / avtalsenlig repetitionsutbildning

När du tjänstegör din kontakterade tid 4 till 13 dagar får du alltid dagsersättning av 875:-/dag

Övningar / utbildning utöver den kontrakterade tiden

Under året arrangeras en stor mängd övningar och utbildningar som inte är kontaktsbunden, men som många tycker är intressanta och lärorika. Under dessa tillfällen utgår ingen ersättning förutom milersättning till och från övningsplatsen, för närvarande är den 18:50:-/mil.

Naturligtvis är kost och ev. logi kostnadsfri

Befattnings- / befordrings-utbildningar

Vid utbildning inom befattning eller som befordringsutbildning utgår SGI och milersättning enligt ovan. Om man väljer annat transport sätt, tåg/flyg/båt betalar försvarsmakten kostanden. Inom vissa utbildningar utgår även en utbildningspremie efter godkänt resultat.

Arbeta som instruktör

Efter utbildning inom ett flertal områden kan man arbeta som utbildare/instruktör. Vid de tillfällan man arbetar i annat förband än sitt eget utgår timersättning.

Befälsersättning / Befattningspenning

Befäl i hemvärnet får en s.k. befattningspenning som bestäms från kriterierna ansvar och tjänstgöringstid. Befattningspenningen varierar mellan som lägst 1 800 kr/år, för t.ex. vissa ställföreträdande gruppchefer till som högst 26 010 kr/år för t.ex. bataljonschefer och är skattefri. För vissa befattningshavare utbetalas befattningspenningen månadsvis med 1/12 – del under perioden januari till oktober. I december utbetalas befattningspenning för månaderna november och december.

Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning

När en hemvärnsman har fullgjort sitt avtal får hon/han en skattefri utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning.

Premiens storlek är beroende av avtalstidens längd och framgår av tabellen nedan.

Tjänstgöringens omfattning:

Belopp:

13 dagar

11 375 kr

10 dagar

8 750 kr

9 dagar

7 875 kr

8 dagar

7 000 kr

6 dagar

5 250 kr

5 dagar

4 375 kr

4 dagar

3 500 kr

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss på: info@305komp.se