Om

305.bevakningskompaniet

30.livgrenadjärbataljonen, Hemvärnet

305.bevakningskompaniet

Välkommen till 305 Hv bevakningskompaniet "Malmen Vreta".

Vi är ett stolt kompani och ett av Östergötlands största. Vår primära uppgift är skydd och bevakning av en av landets viktigaste flygbaser.

INFO

Om oss

Vi lyder direkt under Helikopterflottiljen, MR Syd och organiserar cirka 100 soldater i skydd och bevakning, i syfte att försvara vårt objekt.

 

Vår sekundära uppgift, är att vara beredda att förflyttas till någon av landets övriga skyddsvärda objekt när så beordrars. Vårt kompani har gamla anor med mycket hög gemenskap och truppanda. Vår truppmedelålder är 33 år och vi är kända för vår förmåga att lösa vår uppgift under lång tid. Vi tar skydd/bevakning på allvar.

 

Våra uppgifter i fredstid är att öva och utbilda oss inför vår uppgift, men även att vara beredda för omedelbart stöd till civila samhället. Detta genom stöd till räddningstjänst, polis och övriga samhällsfunktioner som behöver organiserat stöd i massiva åtgärder vid fara för människors liv.

Söker du meningsfull gemenskap i ett välorganiserat kompani är du hjärtligt välkommen till 305" genom att kontakta oss på valfritt sätt, förslagsvis via mail som står nedan // Stefan

Vår bataljon

 

Vi tillhör den 30:e livgrenadjärbataljonen som verkar i Linköping, Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

 

Bataljonen är organiserad i en bataljonsstab, en ledningspluton, tre insatskompanier, två bevakninskompanier samt ett underrättelsekompani.

 

Mer information om bataljonen finner du på deras hemsida:

http://nyheter.hemvarnet.se/30_hvbat/

 

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss på: info@305komp.se